Buddion

 

Sut mae’r system lleihau baich gwaith?

 • CDU yn symud gyda’r disgybl yn rhwydd rhwng lleoliadau addysgol, yn cynnwys
 • lleoliadau blynyddoedd cynnar, ysgolion, colegau, awdurdodau
 • Un disgybl = un Cynllun Datblygu Unigol (CDU)
 • System yn hysbysu disgybl / rhieni / ysgol / yn syth o benderfyniadau
 • Tracio clir ar hyd camau’r Broses ADY
 • Un copi electroneg – gwneud i ffwrdd ar gopïau niferus
 • Annog proses di-papur cynaliadwy

 

Cefnogi eich prosesau ADY

 • Cefnogi cryfhau prosesau ysgol / Awdurdod Lleol
 • Cofnod o’r holl broses ADY mewn un lle
 • Delio’n effeithiol hefo llwyth gwaith gweinyddol
 • Gallu addasu i anghenion awdurdod
 • Cefnogi awdurdodau yn eu dyletswyddau ynghylch y Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg (Cymru) 2018
 • Hwyluso prosesau Adolygiadau sy’n canolbwyntio ar yr unigolion – pawb yn cyfrannu a chofnodion mewn un lle
 • Lleihau amser paratoi ar gyfer Tribiwnlysoedd – gyda llwybr archwilio llawn a chofnodion hanesyddol a chyfredol mewn un lle

 

Cydweithio Effeithiol

 • Hwyluso rhannu gwybodaeth broffesiynol yn ddigidol
 • Mynediad i unigolion cyfrannu – disgyblion, rhieni, athrawon
  gweithwyr proffesiynol,
 • Gwella gweithio aml asiantaethol
 • Cofnod archwilio llawn CDU y disgybl yn fyw i bob lleoliad addysgol cyfredol, gan gynnwys UCD a Chanolfannau Adnoddau

 

Diogelwch a chywirdeb data

 • Cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth GDPR
 • Sicrhau cywirdeb data. Data dysgwyr yn cael ei cael eu cysoni o’r basdata sirol e.e. SIMS, Teacher’s Centre

 

Nodweddion a manteision

 • Dashfwrdd aml-wybodaeth
 • Canolfan hysbysiadau
 • Gallu atodi dogfennau gan gynnwys lluniau, adroddiadau proffesiynol
 • Adroddiadau parod
 • Cydweddu gyda dyfeisiau Android, iOS, Windows, Linux
 • Integreiddio’n llawn gyda meddalwedd fideo gynadledda
 • Hyblygrwydd teilwra’r system i gyfarch anghenion proses ADY awdurdod